Badania słuchu w NZOZ PROMEDICA

Efektywność leczenia i protezowania narządu słuchu w dużej mierze zależy od prawidłowej i dokładnej diagnostyki. Główne cele badań słuchu to:

  • diagnostyka chorób uszu,
  • wykrycie niedosłuchu, rozpoznanie jego rodzaju i przyczyny,
  • poszerzenie diagnostyki neurologicznej,

dlatego też kładziemy nacisk na rzetelne badania.

Tylko zestaw kilku badań pozwala na prawidłowe rozpoznanie miejsca uszkodzenia narządu słuchu, postawienie diagnozy, dostosowanie leczenia i/lub – jeśli to konieczne – dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego. Prawidłowa diagnostyka słuchu powinna składać się z kilku badań, które dzieli się na:

  • subiektywne – wymagające aktywnej współpracy pacjenta (m.in.: audiometria tonalna, audiometria mowy, charakterystyka szumów usznych, badanie stroikami);
  • obiektywne – wykorzystywane do wyznaczenia progu słyszenia u dzieci, osób nieprzytomnych i/lub jako potwierdzenie wyników subiektywnych, są to np. audiometria impedancyjna, otoemisja;
  • progowe – pozwalają określić progowy poziom dźwięku, które pacjent słyszy; najczęściej wykonywane dla kilku częstotliwości (np. audiometria tonalna);
  • nadprogowe – ich celem jest głównie określenie miejsca uszkodzenia słuchu, wykonywane powyżej progowego poziomu słyszenia (m.in. próba SISI, Fowlera).

Każdy test słuchu – subiektywny i obiektywny – należy poprzedzić badaniem otoskopowym, które polega na obejrzeniu przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej w powiększeniu za pomocą otoskopu. Pozwala ocenić m.in. czy w uchu nie ma ciała obcego lub zmian chorobowych.

Przebieg badań

Otoskopia

Badanie stroikami

Przykładowe wyniki przeprowadzonych testów

Wyniki badań audiometrii tonalnej

Przykładowy wynik audiometrii mowy

Przykładowe wyniki tympanometrii:

Umów sie na badanie słuchu

Wystarczy się z nami skontaktować