Dofinansowania

W Polsce aparaty słuchowe są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i PFRON.

Refundacja aparatów słuchowych NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia u osobom dorosłym (powyżej 26 r.ż.) przysługuje refundacja na:

  • jeden aparat słuchowy przy jednostronnym niedosłuchu powyżej 40 dB HL;
  • dwa aparaty słuchowe przy obustronnym niedosłuchu powyżej 40 dB HL.

Natomiast dzieciom i młodzieży (do 26 r.ż.) refundacja przysługuje na:

  • jeden aparat słuchowy przy jednostronnym niedosłuchu powyżej 30 dB HL;
  • dwa aparaty słuchowe przy obustronnym niedosłuchu powyżej 30 dB HL.

Kwoty dofinansowania przez NFZ

Dofinansowanie aparatów słuchowych z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

 

Dla osób posiadających grupę inwalidzką, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON.

Środki PFRON wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR). Wielkość refundacji jest zróżnicowana i ustalana odrębnie dla danego ośrodka na konkretny rok kalendarzowy.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ grupa inwalidzka / orzeczenia lekarza orzecznika ZUS;
  • potwierdzone przez NFZ zlecenie na zakup aparatu słuchowego (wystawione przez lekarza laryngologa lub audiologa);
  • faktura lub faktura proforma na zakup aparatu słuchowego;
  • miesięczny dochód (netto) w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza limitu ustalonego przez miasto lub powiat.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami.